KLINIČNE FOTOGRAFIJE

Dentalna fotografija v moderni stomatologiji predstavlja pomemben element v dokumentaciji, komunikaciji in motivaciji pacienta. Skozi fotografiranje primerov pred in po terapiji, stomatolog vodi evidenco del in analizira rezultate terapije, kar mu daje vpogled v napredek lastnega dela. Klinične fotografije so zelo pomemben komunikacijski element med stomatologom in dentalnim tehnikom, saj nudijo realne informacije o obliki, položaju in barvi zoba. Skozi prikaz stanja v ustih, lahko pacient lažje dobi vpogled v svoje stanje in težave, ki jih je potrebno sanirati, spremljanje skozi proces zdravljenja pa nudi motivacijo, ki dodatno prispeva k uspehu same terapije.

Dentalna fotografija se v novejšem času nadgrajuje in zamenjuje z uporabo intraoralnega skenerja. Le-ta nudi trodimenzionalen prikaz stanja v ustih v naravni barvi in veliki natančnosti. Atraktivnost in uporabnost te naprave za pacienta je avtomatski prikaz stanja in možnost analize ter načrtovanja terapije v sodelovanju z zdravnikom.