GDPR – POLITIKA ZASEBNOSTI

ZBIRANJE IN OBDELOVANJE OSEBNIH PODATKOV

Politika zasebnosti se nanaša na vse osebne podatke, ki jih zbiramo in obdelujemo. Osebni podatek je vsak podatek, ki se nanaša na fizično osebo, katere identiteta je ugotovljena ali se lahko ugotovi posredno ali neposredno, kot so imena, naslovi, elektronski naslovi, IP naslovi, poštni naslovi, medicinska dokumentacija itd.

Obdelava podatkov je katerokoli dejanje izvedeno na osebnih podatkih, kot so zbiranje, shramba, uporaba, vpogled ali prenos osebnih podatkov. Zbiranje, obdelava in zaščita zasebnosti osebnih podatkov bazira na zakonski osnovi osnov obdelave. Poliklinika Šlaj-Anić zbira osebne podatke, ki so nujni za namen zagotavljanja medicinske storitve.

Poliklinika Šlaj-Anić NE zbira osebnih podatkov, razen ko nam jih uporabnik storitev/pacient izredno da na voljo, na primer pri vpisu v register pacientov. Z dajanjem osebnih, medicinskih in sorodnih podatkov se šteje, da je dana privolitev za njihovo uporabo s strani poliklinike.

Osebni podatki v Polikliniki Šlaj-Anić se zbirajo le s prostovoljnim dajanjem v pisni obliki, nakar se le-ti ročno vnesejo v elektronsko obliko. Poliklinika Šlaj-Anić je zdravstvena ustanova in je kot takšna zavezana varovati osebne podatke svojih pacientov.

Poliklinika Šlaj-Anić ne odstopa, menja ali trguje z zbranimi osebnimi podatki. Podatki so lahko dostopni tretjim stranem le na zahtevo samega uporabnika/pacienta. Zbrani osebni podatki se lahko uporabljajo zaradi tehničnega upravljanja s spletnimi stranmi in organizacije elektronske ponudbe.

Pri postopanju z osebnimi podatki spoštujemo vse obveze predpisane s Splošno uredbo o zaščiti podatkov in vse pravice izpraševancev v skladu z Uredbo (EU) 2016/679.

Seznanjeni smo z obveznostjo obveščanja nadzornega telesa AZOP in vseh, katerih podatki bi bili eventualno kompromitirani oziroma je do njih prišla nepooblaščena oseba, in sicer v roku 72 ur.

HRANJENJE OSEBNIH PODATKOV

Zbrani osebni podatki se hranijo v fizični in/ali elektronski obliki in so zaščiteni po obstoječih standardih in tehničnih možnostih. Vsi osebni podatki uporabnikov storitev v elektronski obliki se hranijo na serverjih, zaščitenih z gesli in z omejenim dostopom zaposlenih. Vsi fizični podatki se hranijo v zaklenjenih prostorih, zavarovanih z alarmno napravo.

SPLETNA STRAN

Spletna stran poliklinike NE zbira osebne podatke obiskovalcev z izjemo, ko se sprejmejo piškotki (cookies), ki so neizogibni za optimalno funkcioniranje spletne strani. Povpraševanje poslano preko kontaktnega obrazca NE shranjuje osebnih podatkov, niti ne ogroža online varnosti obiskovalca. Povpraševanje se enostavno posreduje na Google mail server, od koder poliklinika prejema elektronska sporočila.

COOKIES / PIŠKOTKI

Naše spletne strani uporabljajo ti. »piškotke«. Piškotki so datoteke majhne velikosti, ki se shranjujejo na računalniku zaradi hitrejše storitve, sistem pa je spletni standard, ki ga uporabljajo številne spletne strani po celem svetu. Sistem je avtomatski in ne omogoča identifikacijo uporabnika. Piškotki so lahko stalni, ki ostanejo na računalniku uporabnika shranjeni tudi po obisku, in začasni, ki se shranjujejo samo med obiskom strani. Uporabnik lahko v vsakem trenutku izbriše vse piškotke s svojega računalnika v svojem spletnem brskalniku.

S pristopom spletnim stranem Poliklinike Šlaj-Anić spletni server avtomatsko zbira podatke, ki vključujejo IP naslov uporabnika, podatke o pregledniku, jeziku, operativnem sistemu itd. Ti statistični podatki se zbirajo in analizirajo izključno v anonimni in masovni obliki.

NEWSLETTER IN ELEKTRONSKE INFORMACIJE

Newsletter Poliklinike Šlaj-Anić se nahaja na zasebnem spletnem serverju in NE vsebuje osebne podatke (na primer ime, priimek, spol, starost, naslov, itd.), temveč le elektronski naslov. Osebni podatki so fizično in elektronsko ločeni od spletnega serverja, podatke pa ni možno avtomatsko kombinirati.

Uporabnik z izpolnjevanjem pristopnega obrazca izbere, ali želi prejemati newsletter. Uporabnik se lahko tudi sam direktno prijavi na seznam preko spletne strani poliklinike Šlaj-Anić. Uporabnik se lahko kadarkoli odjavi od prejemanja newsletterja/elektronskih informacij preko jasno označenih linkov dostopnih na dnu vsakega elektronskega sporočila.

Poliklinika Šlaj-Anić zagotavlja svojim uporabnikom maksimalno anonimnost. Newsletter elektronske informacije uporabljajo seznam e-mailov, ki NE vsebuje nikakršnih osebnih podatkov (ime, priimek, naslov, starost, spol, itd.). Elektronski seznam prejemnikov newsletterjev/elektronskih informacij se obdelujejo ročno in je fizično ločen od drugih osebnih podatkov, ki se hranijo v elektronskem formatu.

ELEKTRONSKA VARNOST IN ZAŠČITA PRED VIRUSI

Poliklinika Šlaj-Anić vlaga veliko truda, da bi zagotovila varnost osebnih podatkov skladno z veljavnimi predpisi o zaščiti podatkov (npr. Splošne uredbe o zaščiti podatkov, Zakon o izvedbi Splošne uredbe o zaščiti podatkov in dr.). Zbrani osebni podatki so zaščiteni pred izgubo, uničenjem, manipulacijo, nepooblaščenim dostopom in nepooblaščenim izdajanjem.

Spletna stran poliklinike, newsletter in lokalni server so zaščiteni z gesli in programi za zaščito pred virusi. Poliklinika Šlaj-Anić je odgovorna za zaščito podatkov na lokalnem serverju. Zunanja podjetja ponudnika storitev so odgovorna za podatke na zunanjih (spletnih) serverjih.

ROK HRAMBE

Poliklinika Šlaj-Anić shranjuje in varuje osebne podatke v zakonskih rokih.

PRAVICA DO PRISTOPA IN PRAVICA DO POZABE

Vsak uporabnik/obiskovalec ima v skladu z GDPR odredbami pravico zahtevati vpogled v svoje osebne podatke. Zaradi zaščite le-teh je zahtevanja vpogleda možno le, če iskalec predloži osebne identifikacijske dokumente in pisni zahtevek. Osebne podatke ne pošiljamo na temelju telefonskega ali elektronskega povpraševanja.

Po prejemu veljavnega zahtevka, bo uporabnik v roku dveh tednov prejel pismeno potrditev o le-tem.

Pravico do pozabe (brisanja) je možno uresničiti s pismenim zahtevkom in predložitvijo ustreznega identifikacijskega dokumenta, iskalec pa mora podpisati tudi izjavo, s katero se Poliklinika Šlaj-Anić razbremenjuje vsake nadaljnje odgovornosti. Po prejemu veljavnega zahtevka se vsi osebni podatki uporabnika brišejo iz vseh baz podatkov in arhiva v roku dveh tednov, o čemer bo uporabnik prejel tudi pismeno potrditev.

Opozarjamo, da tako izbrisane podatke NE moremo vrniti, zato je odločitev dokončna. Vse obdelave in/ali prenosi narejeni do datuma preklica privolitve bodo ostali še naprej pravno veljavni.

Hranjenje podatkov o zdravljenju je predpisano z Zakonom o dentalni medicini in sicer v trajanju 10 let pa se zaradi tega ne more ugoditi zahtevku, ki je podan pred iztekom predpisanega roka.

NAČIN OBDELAVE PODATKOV

Poliklinika Šlaj-Anić obdeluje podatke izključno manualno, avtomatizirana obdelava je možna s strani zunanjih ponudnikov storitev (web server), ki odgovarjajo za njihovo varnost.

VSE DODATNE PODROBNOSTI IN INFORMACIJE LAHKO DOBITE S POVPRAŠEVANJEM NA E-MAIL GDPR@SLAJ-ANIC.COM

OPOZARJAMO, DA JE VSE SPREMEMBE, INFORMACIJE IN BRISANJE OSEBNIH PODATKOV MOŽNO ZAHTEVATI LE S PISMENIM ZAHTEVKOM OB VELJAVNI IDENTIFIKACIJI.

Priložnost za nov nasmeh!

Priložnost za nov nasmeh!