Več kot 30 let zobne odličnosti

Združujemo kakovostno urejen prostor, najsodobnejšo zobotehnično tehnologijo in vrhunsko interdisciplinarno strokovno ekipo

Več kot 30 let zobne odličnosti

Združujemo kakovostno urejen prostor, najsodobnejšo zobotehnično tehnologijo in vrhunsko interdisciplinarno strokovno ekipo


Od leta 1984 do danes

Poliklinika Šlaj – Anić deluje že od davnega leta 1984. Od tedaj stalno razvija in razširja svoj obseg dejavnosti.

Na začetku je delovala kot stomatološka ordinacija. Leta 2001 je registrirana kot poliklinika s tremi ordinacijami v skupinski praksi in tako deluje vse do leta 2009, ko je sledila preselitev na nov sedanji naslov. Napredek tehnologije in kontinuirana rast znanja in števila pacientov sta pripeljala do izgradnje novega objekta, ki ga je projektiral arhitekt Hrvoje Lovošević v sodelovanju s projektnim oddelkom nemškega podjeta KaVo, najbolj znanega svetovnega proizvajalca opreme za dentalno medicino.

Poliklinika se nahaja v centru Zagreba, v bližini Kvaternikovega trga v Štoosovi 26, in se razteza na skoraj 1000m2. Poliklinika je ustanova, kjer se v vrhunsko urejenem in opremljenem ter ergonomsko oblikovanem prostoru izvajajo najnovejše terapijske metode in tehnologije iz področja dentalne medicine in dermatologije.

Danes Poliklinika Šlaj-Anić ponuja poleg popolnih storitev dentalne medicine tudi storitve digitalnega dentalnega rentgena in zobotehničnega laboratorija, najnovejša dejavnost v sklopu poliklinike pa je tudi dermatovenerologija.

Človeški viri

Znotraj poliklinike delujejo najboljši strokovnjaki iz različnih področij, vodilni univerzitetni profesorji in docenti z domačim in mednarodnim slovesom v poučevanju, podiplomskem in strokovnem izobraževanju, znanstvenem in kliničnem delu.

Zaposleni Poliklinike se kontinuirano izobražujejo, še pogosteje pa izobražujejo svoje kolege doma in v tujini. So člani prestižnih mednarodnih združenj in pozvani predavatelji na kongresih, uredniki ali avtorji knjig in učbenikov ter člani uredniških odborov svetovnih in domačih strokovnih in znanstvenih časopisov.

Naši zaposleni objavljajo dela iz področja dentalne medicine v mednarodnih časopisih, so mentorji diplomskih nalog, magistrskih nalog in doktorskih disertacij in vodilni ljudje v programih specializacije svojega področja na Hrvaškem.

Interdisciplinarnost in tehnologija

Menimo, da smo zaradi interdisciplinarnega sodelovanja ustanova višje ravni. Številni naši pacienti so k nam napoteni s strani svojih zdravnikov dentalne medicine. V takšnih primerih s stalno komunikacijo s pristojnim zdravnikom timsko oskrbimo pacienta na obojestransko zadovoljstvo.

Opremljeni smo z najsodobnejšima digitalno panoramskim in intraoralnim rentgen napravama, zato lahko diagnostično obdelamo vse, kar je v vrhunski sodobni dentalni medicini tudi v svetu običajno.

Menimo, da je foto diagnostika neizogiben del sodobne dentalne medicine. Vsak naš pacient mora imeti klinične fotografije pred, za čas in po terapiji, katere nam omogočajo oceniti kvaliteto naših postopkov, hkrati pa omogočajo, da skupaj s pacientom planiramo tisto, kar želimo s terapijo doseči. Uporabljamo tudi računalniške programe za rtg kefalometrijo, ki nam omogočajo predvideti rezultat terapije.

Današnja estetska dentalna medicina se najpogosteje povezuje z metodami in postopki kot so beljenje, luske (fasete, veneers), estetski ortodontski aparati ali uporaba novih materialov npr. cirkon ali empress. Vse te postopke uporabljamo rutinsko, toda menimo, da to ni dovolj za popoln rezultat.

Priložnost za nov nasmeh!

Priložnost za nov nasmeh!