NAZIV PROJEKTA:

PROŠIRENJE KAPACITETA UVOĐENJEM 3D DENTAL TEHNOLOGIJE

Svrha projekta je nabava opreme visoke tehnologije.

Projektom se planira nabava i implementacija najsuvremenije dijagnostičke opreme, te kirurške opreme za dentalnu medicinu koja je potreba zbog proširenja kapaciteta.

Cjelovito pružanje usluga na jednom mjestu i sa minimalnim brojem dolazaka otvara mogućnost pružanja usluga korisnicima iz udaljenih mjesta iz Hrvatske i inozemstva. Radi se o složenim uslugama koje zahtijevaju više dolazaka (ili noćenja) što znatno poskupljuje samu uslugu i najveći je nedostatak u osvajanju inozemnih tržišta.

Rezultat projekta bit će povećana konkurentnost uvođenjem novih usluga i povećana efikasnost i uštedom vremena i materijala što će dovesti do proširenja kapaciteta i zapošljavanja novih djelatnika.

Projekt je prijavljen Ministarstvu poduzetništva i obrta RH u sklopu Pozivu na dostavu projektnih prijedloga „Ulaganje u proizvodnu tehnologiju MSP” te je za projekt donesena Odluka o financiranju i sklopljen Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz ESIF fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020.

Referentni broj ugovora: KK.03.2.1.02.0074

Ukupna vrijednost projekta: 1.438.232,50 HRK

Iznos koji sufinancira EU: 638.232,49 HRK

Razdoblje provedbe projekta: 15.04.2016.-15.06.2018.

Kontakt osoba za više informacija: Plamenka Bujan, dipl.oec, mail: plamenka@slaj-anic.com, mob: 091 223 1199

Sukladno Pozivu na dostavu projektnih prijedloga „Ulaganje u proizvodnu tehnologiju MSP” (Referentna oznaka: KK.03.2.1.02.) i Prilogu 4. natječajne dokumentacije „Postupci nabave za osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi“ (verzija 2.0), Poliklinika Šlaj-Anić za ortodonciju, dentalnu patologiju, endodonciju, parodontologiju, oralnu kirurgiju, dentalnu protetiku s dentalnim laboratorijem, dermatologiju i venerologiju, Štoosova 26, Zagreb.

IZMJENA DOKUMENTACIJE ZA NADMETANJE

PODACI O NARUČITELJU

Naziv i adresa: Poliklinika Šlaj-Anić za ortodonciju, dentalnu patologiju, endodonciju, parodontologiju, oralnu kirurgiju, dentalnu protetiku s dentalnim laboratorijem, dermatologiju i venerologiju, Štoosova 26, Zagreb
OIB: 76393630985
Telefon: 0912231199
Internet stranica: www.slaj-anic.com
Osoba za kontakt: Plamenka Bujan
Adresa elektronske pošte: plamenka@slaj-anic.com

U dokumentaciji za nadmetanje: Kombinirani rtg i 3D fotografski uređaj za panoramsko snimanje zubi, kompjutoriziranu tomografiju, kefalometriju i skeniranje lica i edukacija za rad s uređajem u okviru projekta „Proširenje kapaciteta uvođenjem 3D dental tehnologija“, referentni broj ugovora KK.03.2.1.02.0074, objavljene 23.11.2017. g. na internetskoj stranici https://strukturnifondovi.hr/nabave-lista/ i na stranici Naručitelja: https://www.slaj-anic.com/eu-projekti/ izmjene se odnose na određivanje minimalnog trajanja jamstvenog roka, uslijed čega se produljuje rok za dostavu ponuda. Stoga se izmjene odnose na slijedeće točke u Dokumentaciji za nadmetanje i vezanom prilogu:

I. Prilog 2 – Tehničke karakteristike

II. 5.7. Kriterij za odabir ponude

III. 5.11. Datum, vrijeme i mjesto dostave ponuda

IV. 5.12. Otvaranje ponuda

Zagreb, 12.1.2018.

🔗 Izmjena dokumentacije za nabavu 12.1.2018. PDF format (WinRAR arhiva)

Sukladno Pozivu na dostavu projektnih prijedloga „Ulaganje u proizvodnu tehnologiju MSP” (Referentna oznaka: KK.03.2.1.02.) i Prilogu 4. natječajne dokumentacije „Postupci nabave za osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi“ (verzija 2.0), Poliklinika Šlaj-Anić za ortodonciju, dentalnu patologiju, endodonciju, parodontologiju, oralnu kirurgiju, dentalnu protetiku s dentalnim laboratorijem, dermatologiju i venerologiju, Štoosova 26, Zagreb.

OBAVIJEST O NABAVI

1. PODACI O NARUČITELJU

Naziv i adresa: Poliklinika Šlaj-Anić za ortodonciju, dentalnu patologiju, endodonciju, parodontologiju, oralnu kirurgiju, dentalnu protetiku s dentalnim laboratorijem, dermatologiju i venerologiju, Štoosova 26, Zagreb
OIB: 76393630985
Telefon: 0912231199
Internet stranica: www.slaj-anic.com
Osoba za kontakt: Plamenka Bujan
Adresa elektronske pošte: plamenka@slaj-anic.com

2. EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: 05/2017

3. PROJEKT: Nabava se provodi u sklopu projekta „Proširenje kapaciteta uvođenjem 3D dental tehnologija“, referentni broj ugovora KK.03.2.1.02.0074, a uključuje aktivnosti nabave i implementacije dentalne opreme radi proširenja kapaciteta.

4. PREDMET NABAVE: Kombinirani rtg i 3D fotografski uređaj za panoramsko snimanje zubi,
kompjutoriziranu tomografiju, kefalometriju i skeniranje lica i edukacija za rad s uređajem

5. DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE: Dokumentacija za nadmetanje, odgovori i pitanja Ponuditelja, kao i sve obavijesti o izmjenama i dopunama dokumentacije za nadmetanje biti će stavljene na raspolaganje Ponuditeljima na internetskoj stranici http://www.strukturnifondovi.hr/nabave-u-sklopu-projekata-financiranih-iz-operativnog-programa-konkurentnost-i-kohezija-2014-2020 i na stranici Naručitelja: https://www.slaj-anic.com/eu-projekti-nabava/ s danom objave Obavijesti o nabavi.

6. ROK ZA DOSTAVU PONUDA: Rok za dostavu ponuda je 15.01.2018. u 16:00 sati prema srednjoeuropskom vremenu. Smatrat će se da su provovremeno dostavljene one ponude koje do navedenog roka budu zaprimljene od strane Naručitelja.

Zagreb, 23.11.2017.

Poliklinika Šlaj-Anić

🔗 Dokumentacija za nabavu 23.11.2017. PDF format (WinRAR arhiva)

Sukladno Pozivu na dostavu projektnih prijedloga „Ulaganje u proizvodnu tehnologiju MSP” (Referentna oznaka: KK.03.2.1.02.) i Prilogu 4. natječajne dokumentacije „Postupci nabave za osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi“ (verzija 2.0), Poliklinika Šlaj-Anić za ortodonciju, dentalnu patologiju, endodonciju, parodontologiju, oralnu kirurgiju, dentalnu protetiku s dentalnim laboratorijem, dermatologiju i venerologiju, Štoosova 26, Zagreb.

OBAVIJEST O NABAVI (PONIŠTENO)

1. PODACI O NARUČITELJU

Naziv i adresa: Poliklinika Šlaj-Anić za ortodonciju, dentalnu patologiju, endodonciju, parodontologiju, oralnu kirurgiju, dentalnu protetiku s dentalnim laboratorijem, dermatologiju i venerologiju, Štoosova 26, Zagreb
OIB: 76393630985
Telefon: 0912231199
Internet stranica: www.slaj-anic.com
Osoba za kontakt: Plamenka Bujan
Adresa elektronske pošte: plamenka@slaj-anic.com

2. EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: 04/2017

3. PROJEKT: Nabava se provodi u sklopu projekta „Proširenje kapaciteta uvođenjem 3D dental tehnologija“, a uključuje aktivnosti nabave i implementacije dentalne opreme radi proširenja kapaciteta

4. PREDMET NABAVE: Kombinirani rtg i 3D fotografski uređaj za panoramsko snimanje zubi,
kompjutoriziranu tomografiju, kefalometriju i skeniranje lica i edukacija za rad s uređajem

5. DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE: Dostupna za preuzimanje na internet stranici Naručitelja https://www.slaj-anic.com/eu-projekti-nabava/ i na internet stranici http://www.strukturnifondovi.hr/nabave-u-sklopu-projekata-financiranih-iz-operativnog-programa-konkurentnost-i-kohezija-2014-2020 (s danom objave Obavijesti o nabavi)

6. ROK ZA DOSTAVU PONUDA: 20 kalendarskih dana od objave, odnosno do 21.09.2017. u 16:00 sati prema srednjoeuropskom vremenu na adresu Naručitelja. Smatrat će se da su pravodobno dostavljene ponude koje Naručitelj zaprimi do navedenog roka.

Zagreb, 01.09.2017.

Poliklinika Šlaj-Anić

🔗 Odluka o poništenju postupka nabave

🔗 Dokumentacija za nabavu u PDF formatu (WinRAR arhiva)

Planmeca ProMax 3D Mid je pravi sveobuhvatni CBCT uređaj koji uključuju 3D snimanje, 3D fotografiju, digitalnu 2D panoramsku i kefalometriju, sve u istoj radnoj jedinici.
Planmeca ProMax 3D Mid ispunjava mnoštvo dijagnostičkih zahtjeva: implantologije, endodoncije, parodontologije, ortodoncije, dentalne i maksilofacijalne kirurgije i analize temporomandibularnog zgloba. Također je izvrstan alat za dijagnosticiranje maksilarnih sinusa i bolesti dišnih putova.

Ključne značajke i prednosti Planmeca ProMax 3D Mid RTG jedinice su:

  • Ugodna za pacijenta i jednostavna za korištenje
  • Mogućnost snimanja Planmeca ultra niskom dozom
  • Planmeca ProFace 3D fotografije
  • 3D senzor sposoban za napredne 2D slike
  • Skeniranje modela i endodontski način snimanja

ProMax 3D Mid je modularni, fleksibilni i nadogradivi RTG uređaj. Planmeca neprestano razvija i nadograđuje svoje programe, čime se osigurava da će pacijenti uvijek biti snimani prema najmodernijim tehničkim standardima.

Dijelovi za koji dolaze u kontakt s pacijentima mogu se sterilizirati, čime se zadovoljavaju najviši standardi sterilizacije i sigurnosti.

Planmeca ProMax 3D Mid ima mogućnost slikanja pomoću tzv. „Planmeca ULD protokola“ (Ultra Low Dose / ULD – Vrlo niska doza / VND) koji dodatno umanjuje već veoma nisku dozu zračenja. Važno je napomenuti da digitalni RTG uređaji općenito imaju daleko niže zračenje od starijih RTG uređaja. Planmeca ProMax 3D serija digitalnih dentalnih RTG uređaja odlazi i korak dalje, dodatno umanjujući već veoma nisku dozu zračenja.

3D tehnologija je budućnost, Poliklinika Šlaj-Anić nastavlja s praksom primjene najmodernijih dostignuća na području dentalne medicine. Naš novi 3Shape intraoralni skener upravo je jedan od takvih najmodernijih uređaja.

Što je zapravo 3D INTRAORALNI SKENER? Radi se o uređaju koji koristi najmoderniju tehnologiju snimanja da bi izradio trodimenzionalni (3D) prikaz vaših zubi i čeljusti. Skeniranje traje samo nekoliko minuta, potpuno je bezopasno, nema zračenja, vrlo je precizno i ugodnije za pacijenta od uobičajenih metoda.

Osim toga 3D prikaz vaših zubi sprema se u elektronskom obliku i može se jednostavno analizirati i modificirati radi izrade protetskih radova koji će vam osigurati savršeni osmijeh.

Investicija u najnoviju medicinsku opremu podigla je tehničke potrebe iznad mogućnosti prethodnog servera koji smo posjedovali.

Projektom “Proširenje kapaciteta uvođenjem 3D dental tehnologije” predviđeno je da će se pojaviti velika količina digitalnih podataka koje će trebati obraditi i potreba za novim serverom na kojem će se ti podaci moći pohraniti i čuvati.

Novonabavljeni server svojim tehničkim karakteristikama omogućava novim specijaliziranim programima potrebnu brzinu za obrada podataka. Dodatne prednosti novog servera su veća stabilnost, bolja sigurnosti i manja potrošnja energije.

Piezomed je kirurški uređaj koji služi za rezanje kosti u slučajevima kada je potrebno preoblikovati ili preseliti dio kosti, pokazati sinus kod operacije podizanja sinusa ili kod jako uske donje čeljusti proširiti čeljust za ugradnju implantata.

Piezomed olakšava posao i povećava produktivnost kirurga, pomoću inovativne ultrazvučne tehnologije. Piezomed omogućava minimalno invazivne operacije. Rezovi na koštanim tkivima vrše se s visokom preciznošću dok okolno tkivo ostaje netaknuto što omogućuje brži proces oporavka.

Piezomed automatski određuje umetnuti instrument, prilagođava napajanje i štiti od preopterećenja. Osim što olakšava rad, ova funkcija značajno povećava sigurnost i radni vijek instrumenata. Piezomed se prilagođava osobnom načinu rada kirurga.

Nožne pedale osiguravaju sterilan rad i optimalnu slobodu za rad s rukama.

Opskrba rashladnom tekućinom (fiziološkom otopinom) kroz sam instrument jamči optimalno hlađenje instrumenta i tvrdog tkiva. Visoke frekvencije mikrovibracija omogućuju rezove s visokom preciznošću. Osim toga, s tzv. efektom kavitacije može se osigurati kirurško mjesto gotovo bez krvi.

Neke od operacija u kojima su se do sada koristila svrdla za kost, kvaliteta usluge znatno će se podignuti na obostrano zadovoljstvo kirurga i pacijenta:

  • transplantacija intraoralnih blokova kosti, za fine i duboke rezove u rekordnom vremenu
  • podizanje sinusa – priprema kosti i augmentacija, te postavljanje membrane
  • alveolarno rezanje grebena – rezovi su precizni i pouzdani, a kirurško mjesto bez krvi

Piezomed se koristi i u parodontologiji za operacije flepa i čišćenje površine korjena te za subgingivno čišćenje kamenca.

Fiziodispenzer Implantmed SI-1023 je uređaj koji je precizan, snažan i jednostavan za uporabu. Implantmedom se mogu izvoditi kirurški zahvati na području implantologije i maksilofacijalne kirurgije sigurno i uz najveću moguću preciznost.

Logično osmišljen koncept djelovanja podržava rad implantologa i osigurava da se svi programi mogu jednostavno postaviti, pritiskom tipke na uređaju ili pritiskom kontrolora pomoću stopala.

Fiziodispenzer poboljšanih karakteristika precizno određuje brzinu okretaja svrdla pri kirurškim zahvatima. Ovaj uređaji za oralnu kirurgiju omogućava brže i za pacijenta manje traumatsko izvođenje složenih kirurških zahvata.

NAZIV PROJEKTA:

POVEĆANJE KONKURENTNOSTI DENTALNOG LABORATORIJA IMPLEMENTACIJOM 3D PRINTERA

Svrha projekta je nabava opreme visoke tehnologije.

Projektom se planira nabava i implementacija sustava za 3D printanje u dentalnom laboratoriju. Uvođenjem novih tehnologija i digitalizacijom u dentalnom laboratoriju stvaraju se uvjeti za uvođenje novih usluga u proizvodnju i izlazak na šire tržište prodaje.

Rezultat projekta bit će povećana konkurentnost uvođenjem novih proizvoda visoke kvalitete, ušteda vremena i materijala te proširenje kapaciteta i zapošljavanje novih djelatnika.

Projekt je prijavljen Ministarstvu poduzetništva i obrta RH u sklopu Pozivu na dostavu projektnih prijedloga „e-impuls” te je za projekt donesena Odluka o financiranju i sklopljen Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz ESIF fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020.

Referentni broj ugovora: KK.03.2.1.06.0386

Ukupna vrijednost projekta: 760.500,00 HRK

Iznos koji sufinancira EU: 300.000,00 HRK

Razdoblje provedbe projekta: 15.09.2017.-15.06.2018.

Kontakt osoba za više informacija: Plamenka Bujan, dipl.oec, mail: plamenka@slaj-anic.com, mob: 091 223 1199

🔗 https://strukturnifondovi.hr/

🔗 https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/

🔗 PDF brošura – EU projekt 2018

🔗 Odluka o odabiru 25.04.2018. PDF format

Sukladno Pozivu na dostavu projektnih prijedloga „E-impuls“ (Ref. oznaka: KK.03.2.1.06) i Prilogu 4. Natječajne dokumentacije „Postupci nabave za osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi“, Poliklinika Šlaj-Anić za ortodonciju, dentalnu patologiju, endodonciju, parodontologiju, oralnu kirurgiju, dentalnu protetiku s dentalnim laboratorijem, dermatologiju i venerologiju, Štoosova 26, Zagreb.

OBAVIJEST O NABAVI

1. PODACI O NARUČITELJU

Naziv i adresa: Poliklinika Šlaj-Anić za ortodonciju, dentalnu patologiju, endodonciju, parodontologiju, oralnu kirurgiju, dentalnu protetiku s dentalnim laboratorijem, dermatologiju i venerologiju, Štoosova 26, Zagreb
OIB: 76393630985
Telefon: 0912231199
Internet stranica: www.slaj-anic.com
Osoba za kontakt: Plamenka Bujan
Adresa elektronske pošte: plamenka@slaj-anic.com

2. EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: 02/2018

3. PROJEKT: Nabava se provodi u sklopu projekta „Povećanje konkurentnosti dentalnog laboratorija implementacijom 3D printera“, referentni broj ugovora KK.03.2.1.06.0386, a uključuje aktivnosti nabave i implementacije opreme radi proširenja proizvodnog kapaciteta dentalnog laboratorija.

4. PREDMET NABAVE: Sustav 3D printanja za dentalni laboratorij

5. DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE: Dokumentacija za nadmetanje, odgovori i pitanja Ponuditelja, kao i sve obavijesti o izmjenama i dopunama dokumentacije za nadmetanje biti će stavljene na raspolaganje Ponuditeljima na internetskoj stranici https://strukturnifondovi.hr/nabave-lista/ i na stranici Naručitelja: https://www.slaj-anic.com/eu-projekti/ s danom objave Obavijesti o nabavi.

6. ROK ZA DOSTAVU PONUDA: Rok za dostavu ponuda je 18.04.2018. u 16:00 sati prema srednjoeuropskom vremenu. Smatrat će se da su provovremeno dostavljene one ponude koje do navedenog roka budu zaprimljene od strane Naručitelja.

Zagreb, 28.03.2018.

Poliklinika Šlaj-Anić

🔗 Dokumentacija za nabavu 28.03.2018. PDF format (WinRAR arhiva)